Katarzyna i Lech Sochaccy, 87-100 Toruń, ul. Reja 23 B/19   |   tel. (056) 654 29 65, kom. +48 600 047 116
O FIRMIEOFERTANIERUCHOMOŚCImieszkaniadomydziałkiobiektyKONTAKT
Ofert:

   mieszkania ( 1 )
   domy ( 1 )
   działki ( 9 )
   obiekty ( 1 )
Biuro Obsługi Procesów Budownictwa istnieje od 2001 roku i działa w formie spółki cywilnej. Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie zastępstwa inwestorskiego przy realizacji obiektów budowlanych. Współpracujemy zarówno z podmiotami instytucjonalnymi jak i osobami fizycznymi. Prowadzimy fachowy nadzór nad budową budynków mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz budynków użyteczności publicznej. W ramach obsługi inwestorów budownictwa mieszkaniowego działania nasze są kompleksowe i obejmują:

- sprzedaż lokali,
- nadzór nad budową budynków,
- współpracę z nabywcami lokali,
- odbiór i przekazanie do użytku budynków i lokali,
- organizację procedur notarialnych,
- pomoc w uzyskiwaniu kredytów.
 
W wykonywaniu swoich czynności kierujemy się przede wszystkim utrzymaniem wysokiej jakości świadczonych usług i dbałością o klienta.

Zrealizowane przez naszą Firmę projekty i zadania to między innymi:

- Projekty Budowlane na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych i budowę wewnętrznej instalacji ciepłej   wody użytkowej w 18 budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu oraz nadzór inwestorski nad realizacją tych prac w 3 budynkach.

- Projekt Budowlany na realizację sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 2,0 km wraz z przepompowniami dla Gminy Kijewo Królewskie.

- Nadzór nad budową magistrali cieplnej DN 350-400 o dł. 1.647,0 km w Bełchatowie.

- Analizy zużycia energii cieplnej w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” w Toruniu oraz Przychodni Lekarskich „Hipokrates” w Toruniu.

- Projekt Budowlany oraz nadzór inwestorski modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Polnej 32A w Toruniu.

- Nadzory inwestorskie nad realizacją robót inwestycyjno-remontowych w Oddziałach Spółdzielczej Grupy Bankowej Banku Spółdzielczego Toruniu.

- Nadzór inwestorski nad budową Budynku Usług Medycznych przy ul. Filtrowej 29B w Toruniu.

- Sprzedaż mieszkań, nadzór nad realizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami przy ul. Mohna 71-71B (51 lokali), ul. Bartkiewiczówny 94G (18 lokali) oraz Św. Józefa 72A (35 lokali) w Toruniu.

- Nadzór inwestorski nad realizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami przy ul. Żółkiewskiego i Szosa Lubicka - "Piernikowe Osiedle" w Toruniu.

- Nadzór inwestorski nad budową apartamentowca w Warszawie Zielonce.

 

Budynek ul. Bartkiewiczówny - 2007 rok

Budynek ul. Mohna - 2007 rok

Budynek Usług Medycznych ul. Filtrowa - 2008 rok

Budynek ul. Św. Józefa - 2009 rok

Ponadto nasza Firma świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę na wysokim poziomie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W naszym działaniu kierujemy się zasadami etyki zawodowej oraz standardami zawodowymi pośredników w obrocie nieruchomościami. Wspólnicy Spółki posiadają licencje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami.

Licencja, Lech Sochacki
Licencja, Katarzyna Sochacka
© Salmo Design